Open Menu

Potrzebujesz pomocy?

+32 14 56 00 70

Oprogramowanie utrzymania gokartów

Kompletna kontrola gokartów

kart garage software

Nasze oprogramowanie utrzymania gokartów zostało opracowane, aby pomóc w optymalizacji kosztów gokartów:

  • Które elementy zostały zmienione?
  • Ile czasu spędzono nad każdym go-kartem?
  • Jaki jest całkowity koszt dla danego go-karta?
  • Które ceny za części są najkorzystniejsze?

 

Oprogramowania wirtualny garaż może łatwo odpowiedzieć na te pytania i wiele innych. Kontrolując swoje zapasy, dokładnie wiesz, który komponent był zainstalowany w którym go-karcie, etc

Kart maintenance

 

Prywatne zarządzanie go-kartem

Oprogramowanie działa także z prywatnym zarządzaniem go-kartów. W rzeczy samej, jest to możliwe by używać systemu do generowania rachunków i faktur czasu spędzonego i częściami wymienionymi.
Co więcej, Twoi klienci będą mieli klarowną rozpiskę co było zrobione w ich go-kartach.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty!