Autor zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczanych informacji. Roszczenia dotyczące szkód spowodowanych przez użycie wszelkich informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, zostaną więc odrzucone. Wszystkie oferty nie są wiążące i bez zobowiązań. Części stron lub pełna publikacja zawierająca wszystkie oferty i informacje mogą zostać zmienione, lub częściowo czy całkowicie usunięte przez autora bez wcześniejszego zawiadomienia.

 

Odnośniki i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści stron do odsyłaczy z jego strony, chyba że ma pełną wiedzę o nielegalnej treści i byłby w stanie ustrzec odwiedzających jego witrynę z oglądania tych stron. Jeśli wyniknął jakiekolwiek szkody poprzez wykorzystanie prezentowanych tam informacji, jedynie autor poszczególnych stron może być odpowiedzialny, nie zaś ten, kto odsyła do tychże stron. Ponadto, to nie autor jest odpowiedzialny za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, księgi gości lub list mailowych umieszczonych na jego stronie.

 

Prawa autorskie

Autor nie zamierza używać żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi do publikacji lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazanie praw autorskich danego obiektu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są chronione. Jakiekolwiek powielanie lub użytkowanie materiałów, takich jak wykresy, dźwięki czy teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

 

Prywatość

Jeśli istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwa, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Wykorzystywanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez wyszczególniania jakichkolwiek danych personalnych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksu oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, winni przesyłania spamu będą karani.

 

Legalność

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej z której zostaliście przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem i nieprawidłowe, to treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają przez to nienaruszone.